Ako to napíšete alebo robím len ja

Náš jazyk je plný zložených slov, tých, ktoré sú tvorené dvomi slovami, ako je to v prípade kabátu, ale existujú aj iné, ktoré napriek tomu, že to tak nie je, nás spochybňujú a pýtajú sa, či sú napísané spoločne alebo oddelene. Premýšľali ste niekedy, ako to napíšete alebo urobíte ? V .com si tieto pochybnosti podrobne objasníme, takže môžete mať správny pravopis a dokonalé písanie.

von

Často používame výraz „vykonať“ ako spôsob, ako povedať, že realizujeme projekt alebo úlohu s cieľom jej úspešného dokončenia alebo dosiahnutia záveru o ňom. Kedykoľvek chcete odkazovať na tento výraz, mali by ste ho vypísať samostatne. príklad:

"Pracovníci vykonávajú úlohy údržby"

"Nemôžem vykonávať svoje povinnosti bez toho, aby som bol rozptyľovaný"

Dokončím

Slovo len odkazuje na sloveso, ktoré končí, niečo ukončiť alebo splniť úlohu. Toto slovo by sa nikdy nemalo písať spolu, keď chceme použiť tento výraz na vykonanie, pretože tým sa dopustíme pravopisnej chyby.

Niektoré príklady, v ktorých môžeme slovo používať, sú:

" Práve som prišiel, ale nikto nie je doma"

"Len dokončím jednu aktivitu a hneď musím začať ďalšiu"

" Práve som sa rozhodol, že sa zúčastním samotnej akcie"