Ako poslať Burofax

Služba Burofax sa používa na urýchlené zaslanie príslušných dokumentov, ktoré môžu vyžadovať dôkaz voči tretím stranám. Pri odosielaní, ktoré má úplnú právnu platnosť, to môžete urobiť zo svojho vlastného počítača prostredníctvom služby Correos Online alebo na niektorej z poštových úradov. Môžete poslať Burofax s potvrdením o prijatí a overenou kópiou, ktorá vám poskytne kópiu obsahu Burofaxu. Ale ako urobiť a poslať Burofax ? Potom vám to vysvetlíme a ukážeme vám príklad Burofaxu.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Zaregistrujte sa do služby virtuálnej kancelárie. Po prepustení musíte potvrdiť registráciu prostredníctvom svojho e-mailu.

2

Po registrácii musíte urobiť Burofax. Burofax sa skladá z voľného pohľadnice a PDF súboru (do 1 MB, DIN A4), ktorý chcete odoslať.

3

Aby ste zaručili správnu tlač vášho burofaxu, je povinné, aby zdroje boli platné alebo vložené fonty.

4

Platné zdroje na napísanie Burofaxu a to, že je to dobre po, sú: ArialArial, BoldArial, BoldItalic, Arial, Arial-Black, ArialBlack, ArialNarrow, ArialNarrow-Bold, ArialUnicodeMS, AvantGarde-Book, BookAntiqua, BookAntiqua, Bold BookAntiqua Bold, BookAntiqua-BoldItalic, BookAntiqua-Italic, Bookman-Demi, BookmanOldStyle, BookmanOldStyle, Bold BookmanOldStyle-Bold, BookmanOldStyle-BoldItalic, Calibri, Calibri, BoldCalibri-Bold, Calibri-BoldItalic, Calibri-Italic, Cambria Century, CenturyGothic, CenturyGothic, Bold CenturyGothic-Bold, CGOmega, CGOmega-Bold, ComicSansMS, Courier, Courier-Bold, CourierNew, CourierNew, BoldFranklinGothic-MediumGaramond, Garamond, Bold Garamond, Kurzíva Garamond-Bold, Gruzínsko, Helvetica, Helvetica-Bold, Helvetica-Bold Oblique, Helvetica-úzka, Helvetica-úzka-tučné, Helvetica-šikmé, LucidaConsole, LucidaSansUnicode, MicrosoftSansSerif, MonotypeCorsiva, Palatino-RomanPalatinoLinotype, SegoeUI, Symbol, Tahoma, Tahoma, Bold Tahoma-Bo ld, Times # 20Nové, 20RomanTimes-BoldItalic, Times-Roman, TimesNewRoman, TimesNewRoman, Bold TimesNewRoman, BoldItalic TimesNewRoman, KurzívaTimesNewRoman, PS-BoldItalicMTTimesNewRomanPS-BoldMT, TimesNewRomanPS-ItalicMT, TimesNewRomanPSMTTrebuchetMS, TrebuchetMS-Bold, Verdana, Verdana, Bold, Verbana BoldVerdana-BoldItalicVerdana-Italic, Webdings, Wingdings, Wingdings-Regular, Wingdings 2. Ak zdroj nie je vložený do dokumentu a nie je súčasťou zoznamu platných zdrojov, PDF nebude akceptovaný.

5

Voľný pdf generátor, ktorý štandardne vkladá všetky zdroje, je možné stiahnuť z PrimoPDF. Ak ju potrebujete, môžete ju nájsť tu.

6

Po potvrdení obsahu Burofaxu vykoná Correos elektronickú certifikáciu dátumu prijatia a dokumentu prostredníctvom digitálneho podpisu burofaxu.

7

Môžete zadať až 100 príjemcov manuálne alebo nahrať súbor TXT s údajmi a uviesť spôsob doručenia (Domáci, Poštová sekcia alebo Pošta).

8

Príklad Burofaxu zaslaného telefonickej spoločnosti: Prostredníctvom tejto BUROFAX-u s certifikáciou obsahu vás informujem o mojom želaní zrušiť službu ADSL + Call, s ktorou ste sa dohodli, ako je špecifikované (Kráľovský dekrét 424/2005 z 15. apríla) a do 15 dní odo dňa doručenia tohto Burofaxu spoločnosťou Ya.com, pretože nebudem musieť používať zmluvnú službu, ktorú mám so spoločnosťou VDS, pretože túto službu už nebudem potrebovať. Žiadam vás, aby ste sa odhlásili z vyššie uvedenej služby, a prestať poskytovať túto službu, zatiaľ čo moju účastnícku slučku odomknete v lehote stanovenej súčasným zákonom, čo je moje výslovné želanie. Bankový subjekt, u ktorého bola dohodnutá platba za službu s mesačnou výpovednou lehotou, je povinný jasne zúčtovať akúkoľvek úhradu tejto časti od konečného termínu požadovanej výpovede po vykonaní všetkých potrebných platieb. alebo vopred, aby okrem ukončenia internetovej služby ADSL + Call prestali vydávať viac faktúr s poplatkom na číslo CCC: xxxx-xxxx-xx-xxxxxxxxx, z ktorého účastník vlastní. že v súlade s LOPD (15/1999, 13. december), zrušte všetky moje osobné údaje, ktoré sa objavujú v ich databázach, ako aj tie, ktoré boli prenesené na tretie strany spoločnosťou Ya.com.Da požadované údaje o zákazníkoch zastavenie uvedenej služby: Meno: xxxxxxSurname: xxxxx xxxxxNIF: xxxxxxxx-x Identifikátor zmluvy: xxxxxx Telefónne číslo účastníka: xxxxxxxxxBez zmluvy o trvaní v mojom súčasnom poskytovateľovi internetu: Ya.comPare pre všetky zámery a účely.

9

Ak chcete zaplatiť Burofax, musíte zadať informácie o vašej kreditnej karte a Vaša objednávka bude odoslaná okamžite. Potvrdenie môžete získať v okamihu, keď si želáte, alebo si ho môžete prevziať z časti Odôvodnenie služby Virtual Virtual Office, kde sú všetky uložené a k dispozícii.

tipy
  • Odporúča sa, aby ste pri odosielaní Burofaxu dostali pre každého z príjemcov potvrdenie o prijatí alebo overenú kópiu.