Ako byť dobrým vodičom

Ste dobrý vodič? Určitou vecou je, že modifikácia určitých zvyčajných postupov na volante, ako aj prijatie určitých postojov môže enormne znížiť riziko nehody na diaľnici. Bezpečná jazda je nevyhnutná, aby ste neohrozili svoj život a život ostatných počas obehu, ako aj spoľahlivú metódu, ktorá zabráni vážnym a nákladným priestupkom. Vezmite na vedomie tipy v tomto článku a zistiť, čo sú základné priestory, ktoré majú byť dobrým vodičom.

Ako byť ekologickým vodičom

Všetci musíme rešpektovať životné prostredie; ale vodič má na rukách veľmi znečisťujúci stroj. Na zníženie znečistenia spôsobeného manipuláciou s vozidlom je možné zohľadniť nasledujúce odporúčania:

 • Prvým pravidlom bude mať pripravený automobil, čo sa dosiahne pravidelnými kontrolami.
 • Môžete sa rozhodnúť zdieľať výlety s priateľmi alebo rodinou.
 • Snažte sa byť ohľaduplnejší k životnému prostrediu a nevyhadzujte z okna cigarety.
 • Vyprázdnite popolníky úplne, uistite sa, že všetky zadky sú dobre uhasené.
 • Snažte sa nechať auto zaparkované cez víkendy; Užite si bicykel alebo zdravú prechádzku!

Ako udržať pokoj vo vnútri auta

Je veľmi dôležité byť si vedomý všetkého, čo poviete, keď sa dostanete za volant. Predtým, ako vás niečo rozzúri, je dôležité zachovať pokoj a počítať s desiatimi, aby ste si oddýchli a nestratili nervy s ostatnými vodičmi tvárou v tvár akémukoľvek konfliktu, ktorý sa objaví počas obehu.

Myslite si, že aj iní majú právo robiť vlastné rozhodnutia a predovšetkým robiť chyby.

Ako riadiť uvoľnene

Byť dobrým vodičom znamená oveľa viac vecí, ako robiť krivku alebo rozpoznávať dopravné signály a nerušiť pravidlá.

Ak chcete byť vodičom v každom zmysle slova, musíte vedieť, ako sa správať a prispievať k vytváraniu príjemnej atmosféry počas pohybu. Ak sa vzdáte, zdvihnite ruku v uznaní. Gesto stojí za tisíc slov!

Pravidlá, ktoré musí dobrý vodič dodržiavať

Aby ste predišli dopravným nehodám a starali sa o vašu bezpečnosť a bezpečnosť všetkých cestujúcich vo vozidle počas jazdy, sú tu tri základné pravidlá, ktoré musíte rešpektovať a nikdy nepremeškáte. Sú to:

 • Vždy sa vyhýbajte všetkým vlastným alebo iným škodám.
 • Obávajte sa, že neohrozíte ostatných cestujúcich vo vozidle, ostatných užívateľov cesty a seba.
 • Vždy si uvedomujte, že je prísne zakázané jazdiť bezohľadne alebo nedbanlivo.

Kvality dobrého vodiča

Hlavné kvality, ktoré musí mať každý dobrý vodič a byť hrdí, sú:

 • Zmysel pre zodpovednosť
 • Vzdelávanie a zdvorilosť
 • Koncentračná kapacita
 • Predvídanie prevencie

Na záver môžeme povedať, že dôvera v seba samého a činy, ktoré vykonáva, sú zárukou bezpečnej jazdy.

Nedostatok spánku vodiča

Nedostatok spánku má negatívne účinky na vodiča, ako sú: znížená schopnosť reagovať, poruchy motoriky, časté rozptýlenie, zníženie a zmena schopnosti vnímať a meniť správanie.

Preto je nevyhnutné, aby ste sa pred nástupom na vozidlo perfektne spočívali a aby ste v prípade, že budete musieť absolvovať dlhú cestu, zastavili každé dve hodiny, aby ste si oddýchli a natiahli nohy okrem toho, že sa zastavia v noci, kým sa neuskutoční. nasledujúci deň

Fyzický a psychický stav vodiča

Ako vodič ste zodpovední výlučne za vaše vozidlo počas jazdy; preto musíte byť v emocionálnom stave, ktorý vám umožňuje konať bez náhlych zmien nálady, abstrakcie myšlienky, rozptýlenia zraku atď.

Rovnako je fyzický stav veľmi dôležitý. Musíte byť 100% svojich schopností riadiť vozidlo. Akékoľvek prechladnutie, chrípka, zlé trávenie alebo jednoduchá extrakcia zubu môže znížiť schopnosti a tým zvýšiť riziko nehody.

Drogy pri riadení

Lieky sú látky, ktoré menia správanie vodiča, a preto sú potenciálnymi faktormi, ktoré môžu spôsobiť nehody. Môžu byť zaradené do:

 • Upokojujúce prostriedky, ktoré pôsobia depresívne: znižujú reflexy a úrovne pohotovosti, ako je alkohol, barbituráty, hypnotiká, sedatíva atď.
 • Stimulanty, ktoré vyvolávajú "aktivačný" účinok na nervový systém: dávajú neskutočný pocit väčšej kapacity, väčšie pohŕdanie rizikom. Ako kokaín, amfetamíny, kofeín, nikotín atď.
 • Halucinogény, ktoré produkujú zmeny a skreslené vnímanie priestoru a času: skresľujú realitu, sú kyselina lysergová (LSD), kanabis atď. Jeho účinky sú veľmi nebezpečné počas 10 alebo 12 hodín po požití.

Alkohol a riadenie vozidla

Keď pijete alkohol, vaše oči vás zle informujú, pretože: menej vidíte vo svojom okolí, vzdialenosti sú nesprávne vypočítané a po oslnení alebo oslnení trvá dlhšie, kým sa vám zrak zlepší.

Mozog je ovplyvnený, pretože alkohol poškodzuje rozumové schopnosti, pozornosť a koncentráciu; nebezpečenstvo je podceňované.

Končatiny reagujú slabo, pretože príkazy, ktoré dáva mozog, sa prenášajú pomaly cez nervy, ktoré sú anestetizované. Musíte povedať NIE alkoholu, ak riadite auto, pretože váš život a život iných je v stávke.

Tabak a riadenie motorových vozidiel

Šnupací tabak je liek, ktorý je často bez povšimnutia, ale fajčenie pri šoférovaní je rozptýlením, ktoré môže viesť k nehode.

Je to negatívna látka, pretože oxid uhličitý a nikotín, ktoré sa uvoľňujú zo spaľovania, spôsobujú ospalosť, bolesť hlavy, podráždenie očí; Znižuje aj nočné videnie a vo všeobecnosti reflexy a schopnosť reagovať.