Aký je rozdiel medzi otvorením a otvorením

Paronymá sú tie slová, ktoré sú napísané alebo vyslovené podobným spôsobom, ale majú rôzne významy. V mnohých prípadoch tieto pojmy vyvolávajú zmätok, ako je to v prípade prístupného a cenovo prístupného, ​​postoja a schopnosti alebo otvorenosti a otvorenosti . Môžu znieť podobne, ale môžu byť použité zameniteľné? V .com vysvetľujeme rozdiel medzi otvorením a otvorením .

Otvorenie a otvorenie nie sú synonymá

Mnohokrát používame otvorenosť a otvorenosť v rovnakom kontexte, ale aj keď sú tieto slová podobné, neznamenajú to isté a ak chceme hovoriť a písať správne, musíme sa naučiť správny spôsob ich používania.

otváracia

Termín otvorenie sa vzťahuje na akt, ktorý začína alebo inauguruje niečo, zvyčajne stretnutie, činnosť, prehliadku alebo obchod. Napríklad:

"Otvorenie tejto divadelnej sezóny bolo úspešné."

"Toto popoludnie je otvorenie obchodu na rohu."

"Za päť minút sa zhromaždenie otvorí."

otváracia

Na druhej strane má otvorenie niekoľko významov:

  • Vzťahuje sa na fyzikálne pôsobenie otvárania alebo otvárania, napríklad: „Aby sme mohli inštalovať trubicu, musíme v stene otvoriť otvor“.
  • To je tiež synonymom trhliny alebo štrbiny, napríklad: "Krajina má veľké otvorenie, že nevieme, odkiaľ pochádza"
  • V dohode, úprimná osoba, s ktorou sa dá ľahko rozprávať, napríklad: „Má veľké otvorenie myšlienky“

Rozdiel medzi otvorením a otvorením

Teraz je veľmi ľahké nájsť rozdiel medzi otvorením a otvorením . Ak chcete odkazovať na otvorenie priestoru alebo začiatok aktivity, musíte použiť termín otvorenie, zatiaľ čo ak chcete hovoriť o fyzickom otvorení niečoho, musíte použiť otvorenie.