Ako byť empatickejšou osobou

Empatia je schopnosť dať sa do topánok druhého, aby sme lepšie pochopili ich okolnosti, spôsob myslenia alebo pocitu. Preto musíme odstrániť všetky druhy predsudkov a rozvíjať našu schopnosť počúvať. Empatia je kvalita, ktorá je stále viac požadovaná medzi jednotlivcami spoločnosti, ako aj v práci, kde je vysoko cenené mať empatických ľudí v tímoch. Empatia má mnoho spôsobov, ako sa prejaviť a existujú aj niektoré spôsoby, ako ju zlepšiť. V tomto článku vysvetľujeme, ako byť empatickejšou osobou .

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Na zlepšenie empatie musíme odstrániť všetky druhy predsudkov . Keď máte vzťahy s inou osobou, neskúmajte pred počúvaním. Snažte sa ho počúvať a postaviť sa do jeho situácie, aby ste lepšie pochopili, čo ho znepokojuje alebo ako sa cíti.

2

Môžete tiež zlepšiť empatiu rešpektujúcu čas svojho partnera . Nie všetci ľudia majú rovnaký rytmus, sú tu ľudia, ktorí potrebujú viac času na vyjadrenie sa a ak nerešpektujete časy, prerušujete a rozprávate sa o nich, prestaňte sa snažiť a vaša snaha otvoriť sa sebe je zbytočná.

3

Aby ste sa stali empatickejšou osobou, môžete rozvíjať nejakú spoluprácu, napríklad dobrý začiatok je spolupracovať ako dobrovoľník v mimovládnej organizácii. To vám poskytne celkový pohľad na situáciu, ktorou prechádzajú iní menej priazniví ľudia, a to vás robí vďačným za všetko, čo máte.

4

Rozvíjajte svoje schopnosti pre uznanie, oceňujte všetko, čo máte a ako ste šťastní. Dokonca aj ľudia, ktorí prechádzajú ťažkou situáciou, žijú každý deň plné radosti. Musíte ich len hľadať a byť si ich vedomí. Niekedy, každodenne, rutina, povinnosti ... nám nedovoľujú poďakovať život za všetko, čo máme. Niekedy je vhodné zastaviť a myslieť a poďakovať.

5

V pracovných tímoch je vysoko cenené, že majú empatických ľudí, pretože sú to tí, ktorí zvyčajne vytvárajú dobrú atmosféru, sú pozitívni, majú tendenciu šíriť optimizmus a kamarátstvo do zvyšku skupiny. Takže ak sa považujete za negatívneho človeka, ktorý nemá čo ponúknuť, mali by ste vedieť, že organizácie ďakujú a odmeňujú tých empatických ľudí.

6

Neobviňujte ostatných za ich situáciu. Nie všetci ľudia sú rovnako šťastní a nie všetci ľudia majú rovnakú schopnosť uspieť. Takže nevinujte toho, koho máte na strane za zlé rozhodnutia alebo nie, že ste to urobili, pokúste sa ho podporiť, vložiť do jeho topánok, pochopiť, prečo toto rozhodnutie urobil a nie ho súdiť. Pamätajte, že všetci sa mýlime.