Ako sa vám zastaviť alebo detubo

Zastavilo sa alebo detubo? Je možné, že ste sa pri tejto príležitosti pýtali na túto otázku pri písaní tejto slovnej formy, pochybujete, či by ste ju mali napísať s výrazom „v“ alebo naopak s písmenom „b“ . Ak chcete objaviť odpoveď, dávajte pozor na nasledujúce riadky tohto článku, pretože vám ukážeme podrobnosti o tom, ako písať zastaviť alebo detubo, takže nebudete spáchať túto pravopisnú chybu znova.

prestal

Pojem „zastavený“ sa vzťahuje na konjugovanú formu slovesa „zastaviť“ . Najmä je to tretia osoba, ktorá má singul z minulých dokonalých jednoduchých indikatívnych („On sa zastavil“). Podľa slovníka Kráľovskej španielskej akadémie (RAE) má sloveso „stop“ význam „prerušenia niečoho alebo zabránenia jeho pokračovaniu“.

Príklady:

  • Zastavil autobus predtým, než dorazil na zastávku.
  • Polícia ho zastavila na ceste a vykonala dychový test.
  • Inžinier zastavil vlak, pretože došlo k poruche v elektrickom systéme.

* detubo

Naopak, pojem „detubo“ nie je zapísaný v slovníku a je to nesprávne napísané slovo.

Vždy by sme mali písať slovnú formu 'stop' s písmenom / -v /, av žiadnom prípade s písmenom / -b /.