Ako píšete rast alebo creser

Rastú alebo rastú? To môže byť veľmi bežná otázka, pokiaľ ide o to, aby sme museli písať tento termín, a je to tak, že často spôsob, akým vyslovujeme určité slová, nás môže spochybniť, čo je správny spôsob, ako ho napísať. Ak ste tiež túto jazykovú otázku v určitom bode nastolili a chcete ju vyriešiť, v nasledujúcom článku sa dozviete podrobne odpoveď na otázku, ako písať rast alebo rásť .

rast

Keď hľadáme výraz „rast“ v slovníku Kráľovskej španielskej akadémie (RAE), zistíme, že je registrovaný a že je slovesom druhej konjugácie, ktorá pochádza z latinského crescĕre . Používame ho na označenie "prirodzenejšieho zväčšovania veľkosti alebo získavania nárastu".

Príklady:

  • Rastlina neprestáva rásť, musíme si kúpiť väčší hrniec.
  • Ak chcete rásť rovnako ako váš brat, musíte začať jesť všetko na tanieri.
  • Euro každoročne rastie .

* creser

Na druhej strane, ak v slovníku zavedieme termín „creser“, rýchlo overíme, že nie je zhromaždený a že ako alternatívna možnosť je navrhnutý predchádzajúci formulár na vytvorenie podobného skriptu.

To je dôvod, prečo 'creser' napísaný 's' je úplne nesprávny a my by sme mali vždy písať sloveso 'grow' s 'c '.