Ako vrátiť zvýraznenú akciu dokumentu programu Word

Slovo poskytuje nástroj "zvýrazniť", aby ste jasne označili slová alebo pasáže, ktoré považujete za dôležité v texte. Ak ho použijete len dočasne, potom budete musieť v určitom bode zvrátiť činnosť textu . Na rozdiel od niektorých iných formátovacích prvkov, ako je kurzíva, zvýraznenie nemožno odstrániť výberom textu a následným stlačením pôvodného tlačidla, ktoré zvýrazní. Namiesto toho je potrebné aplikovať "No color highlight", čo účinne eliminuje zvýraznenie farieb dokumentu.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Otvorte súbor programu Word, v ktorom chcete odstrániť zvýraznenie. Kliknite pred zvoleným textom a presuňte myš na koniec slova alebo slov. Uvoľnite myš a zvýraznite požadovaný text. Ak chcete odstrániť všetky zvýraznenia v celom dokumente, stlačením klávesov „Ctrl“ a „A“ na klávesnici počítača vyberte celý text.

2

Kliknite na kartu Štart.

3

Kliknite na šípku nadol vpravo od ikony textu "Zvýrazniť farbu" v skupine "Zdroj". Ikona zobrazuje zvýrazňovač, malé písmeno "ab" a farebný pás, zvyčajne žltý.

4

V rozbaľovacej ponuke kliknite na položku Žiadna farba. Tým sa odstránia všetky zvýraznené farby z vybranej časti textu.