Ako pripojiť svoj Android k sieti Wi-Fi

V súčasnosti má väčšina používateľov dátový plán na svojich smartfónoch, ktorý umožňuje pripojenie prostredníctvom mobilnej siete; Avšak pripojenie cez Wi-Fi je stále jednou z najpoužívanejších metód prístupu k internetu z mobilu. To je dôvod, prečo v tomto článku chceme vysvetliť krok za krokom, ako sa pripojiť terminál Android k Wi-Fi rýchlo a ľahko. Nenechajte si to ujsť!

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Prvým krokom na pripojenie smartfónu so systémom Android k sieti Wi-Fi bude, že prejdete na možnosť Nastavenia prostredníctvom ikony ozubeného kolesa. Treba tiež poznamenať, že bude potrebné, aby bol smerovač alebo modem zapnutý, aby sa mohol pripojiť k príslušnej sieti, a v prípade šifrovaného pripojenia máte heslo.

2

Keď sa nachádzate v ponuke nastavení, musíte prejsť do časti bezdrôtových pripojení a sietí - prvá v zozname- a konkrétne musíte stlačiť možnosť „Wi-Fi“.

V Android Lollipop je možné aktivovať a deaktivovať wifi siete cez menu rýchleho nastavenia, ktoré sa objaví, keď potiahnete prstom nadol na ľubovoľnej obrazovke; táto funkcia však neumožňuje priamo vybrať sieť a umiestniť heslo, stačí zapnúť a vypnúť bezdrôtové pripojenia.

3

Uistite sa teda, že ste aktivovali pripojenie cez wifi, skontrolovali ste, či je karta posunutá doprava a či je zobrazená vo farbe zelenej farby, zatiaľ čo vidíte možnosť „Áno“.

Rovnakým spôsobom bude potrebné poznať názov siete Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť, a vyhľadať ju v zozname všetkých, ktoré sa zobrazia; keď ju nájdete, stlačte na jej meno.

4

Ak ide o bezpečnú sieť alebo šifrované spojenie, v tomto okamihu sa objaví kontextové okno s výzvou na zadanie hesla pre sieť Wi-Fi, čo je dôvod, prečo sme vás v prvom kroku upozornili, že by ste to mali vedieť. Zaškrtnutím políčka „Zobraziť heslo“ môžete jednoduchšie overiť, či ste ho zadali správne, a potom kliknúť na možnosť „CONNECT“.

5

Teraz sa pod názvom siete Wi-Fi, na ktorú chcete pripojiť svoj telefón so systémom Android, zobrazí správa „Založenie spojenia“ a po dokončení procesu sa zmení a budete môcť čítať „nadviazané spojenie“. Podobne uvidíte, že medzi ikonami, ktoré sa zobrazujú v hornej časti smartfónu, budú aktivované aj siete Wi-Fi, ako sme na tomto obrázku označili modrým rámčekom.

A to je všetko, už ste pripojení k Wi-Fi!