Ako žiadať o sociálne zabezpečenie

Vo verejnej správe sú takmer všetky procesy automatizované. Niekedy, stroje sú zlé a kvôli nejakej počítačovej chybe, môžete získať domáce oznámenia zo sociálneho zabezpečenia, ktoré nezodpovedajú vám. V systéme sociálneho zabezpečenia môžete tiež podať sťažnosť a vysvetliť, ako to urobiť krok za krokom.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Sociálne zabezpečenie má k dispozícii užívateľom niekoľko spôsobov, ako predložiť sťažnosti alebo návrhy. Môžu to byť prostredníctvom telematiky, poštou alebo osobne.

2

Ak sa rozhodnete podať svoju sťažnosť elektronicky, musí byť formulovaná prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva práce. Na prístup k nej a na jej správne zobrazenie musí mať počítač, z ktorého má byť sťažnosť podaná, nainštalovaný digitálny certifikát, prostredníctvom ktorého sa používa elektronický identifikátor.

3

Ak sa naopak rozhodnete podať sťažnosť osobne. Vo všetkých úradoch sociálneho zabezpečenia vám poskytnú formulár, ktorý musíte vyplniť s údajmi na predloženie sťažnosti alebo podnetu.

4

Sociálne zabezpečenie môže byť tiež podané na sťažnosti prostredníctvom poštovej pošty . Na internetovej stránke Ministerstva práce je potrebné stiahnuť príslušný formulár, vyplniť ho, vyhotoviť jeho kópiu a zaslať jej spolu s vaším menom, priezviskom a kontaktnými údajmi Krajskej správe sociálneho zabezpečenia Autonómnej komunity. v ktorom bývate

5

Po obdržaní formulára v sociálnom zabezpečení budú mať na žiadosť o doplňujúce informácie o sťažnosti lehotu 20 pracovných dní . Ak v tejto lehote nebola doručená odpoveď, občan sa môže dostaviť na úrad sociálneho zabezpečenia, aby sa dozvedel dôvod administratívneho mlčania.

6

Na druhej strane, ak sa požaduje, aby sa požadovalo akékoľvek chybné oznámenie, ktoré domovská pokladnica sociálneho zabezpečenia doručila domov, bude potrebné podať odvolanie.

7

Navrhovateľ bude mať mesiac na vyplnenie odvolacieho formulára na údržbu a pošle ho spolu s dôkazom, že administratíva urobila chybu, úradu sociálneho zabezpečenia. Odoslanie odvolania proti odvolaniu nepozastavuje výkon napadnutého aktu.

8

Po podaní odvolania má správny orgán lehotu 3 mesiace na jeho vyriešenie a oznámi zainteresovanému účastníkovi svoje rozhodnutie. Po uplynutí tohto obdobia bez toho, aby sme dostali odpoveď, sa bude rozumieť, že administratíva sa spoliehala na administratívne mlčanie a mimo súdneho kanála nebude možné riešenie.