Aký je rozdiel medzi ateistom a agnostikom?

V náboženských záležitostiach je na celom svete mnoho rozdielov. Nielenže existujú rôzne školy a náboženské teórie, ale existujú aj rôzne pozície, pokiaľ ide o vieru alebo neverenie v existenciu najvyššej bytosti. Veriaci sú tí ľudia, ktorí veria v Boha alebo vyššiu entitu, ktorá je tvorcom sveta a života na Zemi. Existujú však aj iní ľudia, ktorí neveria v túto teóriu a majú špecifické postavenie vo vzťahu k náboženstvu a viere. Hovoríme o agnostikoch a ateistoch, dvoch odlišných pozíciách medzi nimi, hoci často sú často zmätení. Pomôžeme vám lepšie porozumieť obidvom pozíciám, a preto zistíme, aký je rozdiel medzi ateistom a agnostikom . Pokračujte v čítaní a raz a navždy zanecháte pochybnosti.

Ateista a agnostik: hlavné rozdiely

Už sme naznačili, že byť ateistom alebo agnostikom je postoj, ktorý prijali niektorí ľudia vo vzťahu k náboženskej viere. To znamená, že ide o konkrétny postoj, ktorý je formovaný podľa presvedčení, že osoba má náboženstvo alebo vieru. Preto sú tieto hlavné pozície:

 • Veriaci alebo náboženskí : je osoba, ktorá verí v existenciu Najvyššej Bytosti, ktorá môže byť Ježiš Kristus, Muhammad, Budha atď.
 • Agnostik : je osoba, ktorá nedokončí vieru v náboženské vysvetlenie, ale tiež veľmi dobre nevie, čo má veriť o pôvode vesmíru a života na Zemi
 • Ateista : je osoba, ktorá odmieta existenciu Boha alebo Najvyššieho bytia. V skutočnosti slovo znamená "popieranie teizmu", teda popieranie akéhokoľvek božstva.

Ako vidíte, môže existovať zmätok vo vzťahu k agnostickej osobe a ateistovi, preto vám tu ponúkneme zoznam, aby ste jasne pochopili, aký je rozdiel medzi tým, či je ateista a agnostikom.

Hlavné rozdiely

 • Popieranie božstva : je to jedna z hlavných tém, na ktoré sa ateisti a agnostici rozchádzajú. Prvými sú tí, ktorí silne popierajú, že sú bohovia alebo nadriadení alebo božskí bytosti. Na druhej strane, agnostici v ňu neveria, ani sa neodvažujú popierať svoju existenciu, takže ich pozícia je viac stredná a neutrálna.
 • Filozofia : aby sme lepšie porozumeli konceptu agnosticizmu, je dôležité, aby sme si uvedomili, že ide o odvetvie filozofického skepticizmu, to je typ myslenia, ktorý tvrdil, že pravda neexistuje a že ak existovala, nikdy by sme sa s ňou nestretli. Preto agnostici pochádzajú z filozofického prúdu, zatiaľ čo ateisti sú reakciou na teizmus a náboženstvá.
 • Využitie logiky: pre agnostikov je daná ne-viera Boha, pretože je to realita, ktorú nemožno logicky dokázať ani poprieť. Preto, pretože existenciu Boha nemožno dokázať, neveria v to, ale ani to nepopierajú. Zostávajú na okraji, v pochybnostiach a nepochopení. Naproti tomu ateisti sú unesení absolútnym popretím existencie akejkoľvek nadprirodzenej entity.

Rozdiel medzi ateistom, agnostikom a laikom

Už sme naznačili, čo to znamená byť ateistom a čo to znamená byť agnostikom. V náboženskom vesmíre je však aj iný termín, ktorý sa bežne počuje v médiách: sekularizmus .

Pojem sekularizmus je však celkom odlišný od uvedeného. Keď hovoríme o „sekulárnom“, hovoríme o politickej filozofii, nie o osobnej. To znamená, že osoba nemôže byť považovaná za sekulárnu, avšak krajinu možno definovať ako sekulárnu.

Čo však presne znamená slovo "lež"? V podstate to znamená, že štát alebo krajina sa nijakým spôsobom nezaväzuje k náboženstvu . Územie je preto úplne otvorené akémukoľvek typu postoja, pokiaľ ide o náboženské alebo duchovné presvedčenie. Preto sa stávame za priestor, kde sa podporuje koexistencia medzi rôznymi ľuďmi, tolerancia a rešpekt.

Sekularizmus preto obhajuje slobodu myslenia a svedomia. Preto, ak je krajina sekulárna, žiadna časť verejných peňazí sa neinvestuje do organizácií alebo praktík náboženskej povahy. Okrem toho nemá cirkev nijaký úžitok, bez ohľadu na typ.

Rozdiel medzi laickou, ateistickou a agnostickou je teda jasný:

 • Človek nemôže byť sekulárny, vždy krajina, organizácia, územie atď., Teda skupina ľudí
 • Laicizmus nebráni žiadnemu náboženskému postaveniu, jednoducho zostáva na okraji a umožňuje každému, aby mal svoje vlastné presvedčenie
 • Ide o typ praxe, ktorej cieľom je zlepšiť koexistenciu a zvýšiť toleranciu

Existuje 5 typov ateistov

Teraz, keď viete, aký je rozdiel medzi ateistom a agnostikom, pozrime sa podrobne na rôzne typy ateistov. A je to, ako sme už povedali, že táto filozofia silne popiera existenciu Boha alebo božskej bytosti, môže však existovať niekoľko významných variantov.

 • Intelektuálny ateista : zvyčajne osoba, ktorá je veľmi informovaná o náboženstve a vie, ako veľmi dobre obhájiť svoju pozíciu. Zvyčajne sa aktívne zúčastňujú na náboženských a duchovných diskusiách.
 • Aktivista : tento typ ateistu má za úlohu, aby ostatní videli, že Boh neexistuje. Majú tendenciu byť súčasťou veľmi náboženských spoločností a ich postoj sa snaží byť schopný „prebudiť“ svedomie.
 • Antiteísta : sú to ľudia, ktorí sú úplne proti náboženstvu a myslia si, že tento typ viery je založený na neznalosti ľudskej bytosti. Sú to zvyčajne ľudia s veľmi vedeckou mentalitou.
 • Neistickí: sú to ateisti, ale nechcú sa zapájať do náboženstva. Nezaujímajú sa o duchovné alebo náboženské aspekty, pretože v ich prípade má náboženstvo málo priestoru v ich živote alebo vo vedomí sveta.
 • Ateistický rituál: sú ľudia, ktorí, hoci sú považovaní za ateistov, môžu byť súčasťou niektorých praktík spojených s náboženskými praktikami. Môžu napríklad oslavovať Vianoce alebo Svätý týždeň, ale nie z dôvodov viery, ale pre čistú sociálnu tradíciu.