Pôvod slova Španielsko

Ak chcete vedieť, odkiaľ pochádza názov Španielska, čítajte ďalej! Keď človek rozšíril územie, kde obýval a objavil nové regióny, musel im dať meno . Niekedy ich označil nejakou geografickou charakteristikou alebo jedným z jej osadníkov, a tak sa narodili denominácie kontinentov alebo krajín, ktoré trvali dodnes. V tomto článku budeme vysvetľovať, odkiaľ pochádza slovo Španielsko, aký je jeho pôvod a prečo sa tomu hovorí.

Pôvod slova Španielsko

Slovo Španielsko pochádza z gréckeho hlasu Spania, ktorý prvýkrát použil grécky geograf Artemidorus z Efezu, ktorý žil v 1. storočí pred naším letopočtom a ktorý cestoval po brehoch Stredozemného mora a písal dôležitú prácu s názvom „Vyučovanie o opise Zeme. “

Vplyv Rimanov na slovo Španielsko

Rimania premenili toto slovo na Hispania . Niektorí výskumníci sa domnievajú, že pochádza z fénického rozpätia, čo znamená „krajinu králikov“ kvôli množstvu týchto zvierat; iní tvrdia, že pochádza z anglického kľúča, čo znamená „vchod alebo kľúč“, pretože je vstupom alebo kľúčom k Stredozemiu.

Pôvod slova Iberia

Španielsko bolo tiež nazývané Iberia, Pyrenejského národa, ktorý sa zase volá z iber, rieky, pretože títo ľudia sa usadili na brehu riek.