Ako používať teodolity

Teodolit je typ teleskopu, ktorý možno použiť horizontálne aj vertikálne na meranie uhlov. Teodolity sú široko používané inšpektormi počas stavebných projektov. Prístroj sa ovláda tak, že sa teleskop umiestni na miesto s cieľom kusa v druhom meracom bode a potom sa pokračuje v čítaní merania cez okuláre.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Teodolit sa umiestni do východiskového bodu merania. Umiestnenie prístroja označuje prvý bod v uhle, ktorý chcete merať.

2

Nastavte výšku teodolitu tak, aby ste pohodlne videli okulárom. Na nastavenie výšky, bočného pohybu a zaostrenia použite tlačidlá nastavenia na prístroji.

3

Uistite sa, že teodolit je dokonale vyrovnaný nastavením olovnice. Tento kus je pod ďalekohľadom, na spodnej strane prístroja.

4

Pozrite sa do okulára, pohybom nahor alebo nadol nastavte uhol merania. Červená čiara zvýrazní oblasti, ktoré sa merajú. Horizontálne a vertikálne merania sa zobrazia na strane zobrazovacieho rozsahu prístroja.

tipy
  • Teodolity sú veľmi citlivé a treba s nimi zaobchádzať opatrne. Malé poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s prístrojom môže zmeniť hodnoty a ohroziť ich presnosť.