Ako pomazať olejom ako katolíkom

Pomazanie olejom je starodávna tradícia, často spojená s náboženskou praxou. Je to proces aplikácie oleja alebo olejového krému na osobu počas náboženského obradu alebo požehnania. Pre katolíkov sa pomazanie olejom často používa ako zasvätenie a nemal by ho vykonávať nikto okrem kňaza, pokiaľ mu kňaz nedal radu, aby pomazal niekoho iného olejom.

Budete potrebovať:
  • Mazací olej
Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Ak nie je členom duchovenstva a chce niekoho pomazať olejom . Kňaz vám dá osobné a špecifické pokyny k procesu a tiež vám posvätí, alebo žehná olej.

2

Na vykonanie zasvätenia olejom nalejte malé množstvo oleja na pravý palec.

3

Farba kríža s palcom na čele osoby. Keď je kríž prijatý, povedz nahlas meno osoby, potom „Pomazam ťa olejom v mene Otca a Syna a Ducha Svätého“.

4

Predneste modlitby, ktoré vám váš farár poradil, s príslušnou osobou.

tipy
  • Olej skladujte pri izbovej teplote. Nemusí byť zasvätený viac ako raz.
  • Ak chcete použiť parfumovaný olej na pomazanie, uistite sa, že osoba, s ktorou sa pripájate, nemá na koži alergie, ktoré môžu reagovať so špecifickým parfumom.