Ako píšeme alebo sme boli

Mať dobrý pravopis je veľmi dôležité pre správnu komunikáciu, a je to, že určité chyby môžu komplikovať aj pochopenie toho, čo chceme povedať. A jednou z najčastejších chýb v písaní je zamieňať b s v v určitých slovách, napríklad sme boli, alebo sme boli, hlasovali a hádzali alebo skúmali a mali sme. Neviem, či píšete alebo sme boli ?, In .com vám to vysvetľujeme.

Boli sme

Boli sme vždy písaní B, pretože je to sloveso prvej konjugácie, sloveso estar, ktoré je ukončené v ar . Podľa tohto pravidla gramatiky naznačuje, že copretérito slovies končiace v ar by malo byť vždy s b: boli sme, spievali sme, tancovali sme. Príklady:

" Boli sme všetci spolu na rodinnej večeri minulú noc"

"Myslel som, že prídeme, ale boli sme príliš ďaleko od cieľa"

Buďme

Ak vezmeme do úvahy predchádzajúce vysvetlenie, písanie * estavamos sa považuje za gramatickú chybu, ako aj za slovo, ktoré neexistuje v slovníku Royal Spanish Academy.