Ako napísať argumentačnú esej

Cieľom argumentačnej eseje je predstaviť názor a presvedčiť. Je to akademické písanie, v ktorom je najdôležitejšia osobná mienka spisovateľa. Toto stanovisko by malo byť vždy výsledkom veľkej úvahy o téme, ktorá bude takmer vždy kontroverzná. Ak chcete vedieť niečo viac, ukážeme vám, ako napísať argumentačnú esej .

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Prvá vec, ktorú by sme mali urobiť, je vybrať tému . Na tento účel je nevyhnutné zaujať tému, ktorá umožňuje viac ako jeden názor, inak by argumentačná esej nemala žiaden záujem, pretože by obhajovala zjavný a zovšeobecnený názor na danú tému.

2

Po výbere témy musíme o tom dôkladne preskúmať . Je dôležité hľadať spoľahlivé zdroje, aby sa všetky naše argumenty zakladali. Ďaleko od toho, čo si môžeme myslieť, bude internet posledným zo zdrojov. Knihy alebo databázy sú oveľa spoľahlivejšie v práci tohto rozsahu. Ak je však zdroj na internete nejakým oficiálnym orgánom, bude mať aj dostatočnú dôveryhodnosť.

3

Po predchádzajúcom informovaní o téme, ktorej sa chceme venovať, zistíme, či boli naše predchádzajúce argumenty podporované alebo nie. Ak sú, takmer všetka práca je vykonaná, budeme musieť len napísať esej. Ak nie, určite budeme musieť pokračovať v hľadaní alebo zmene témy pre druhú, v ktorej sú naše argumenty podporené profesionálnymi údajmi a názormi.

4

V čase písania eseje, prvá vec, ktorú musíme urobiť, je napísať dostatočne silný úvod . Dobrým príkladom by bolo hovoriť o téme všeobecne, nájsť miesto, kde si myslíme, že problém alebo kontroverzia je, a rýchlo navrhnúť riešenie. Toto riešenie bude naša práca, niečo naozaj dôležité, pretože esej sa točí okolo neho.

5

Telo eseje musí byť rozdelené podľa argumentov, ktoré vystavujeme. Takže, ak sa chystáme vzniesť 5 argumentov, môžeme sa držať 5 rôznych odsekov. Samozrejme by to mohlo byť, že niektoré argumenty sú nákladnejšie vysvetliť ako iné. Nezáleží na tom, môžeme bez problémov rozšíriť.

6

Skúsme sa, že každý argument je podporovaný zdrojmi, ktoré sme hľadali. Týmto spôsobom k tomu prispejeme dôveryhodnosťou.

7

Nakoniec musíme napísať záver, v ktorom budeme rýchlo a bez zastavenia každého argumentu skúmať. Tento záver nám pomôže k ďalšiemu dôkazu nášho názoru.