Ako previesť kilowatty na megawatty

Watt je štandardná jednotka na meranie elektrickej energie. Jeden kilowatt zodpovedá 1000 wattom, pričom jeden megawatt zodpovedá jednému miliónu wattov alebo tisícom kilowattov. Pre zjednodušenie môže byť potrebná konverzia medzi kilowatty a megawatty, keď sa počet kilowattov stane príliš veľkým.

Kroky, ktoré treba dodržiavať:

1

Nastavte počet kilowattov, ktoré chcete konvertovať na megawatty .

2

Vydeľte počet kilowattov na 1000, aby ste určili ekvivalentný počet megawattov. Príklad: 1250 (kW) / 1000 = 1 250 (MW)

3

Preskúmajte svoju prácu posunutím desatinnej čiarky odpovede na tri pozície doprava. Ak prídete na svoje pôvodné kilowattové číslo, potom ste svoju prácu vykonali správne.